Mini Bag

 
 
 
 
Hej fina ni, hoppas allt är bra! Jag har haft en hektisk men superrolig vecka. Ska berätta mer senare! Nu tänkte jag snacka om något jag aldrig kommer få nog av: nämligen VÄSKOR. En vacker dag kommer jag ha en fin liten samling av Céline, Chanel och Saint Laurent. Helst små, tycker det är roligast för det är något man alltid kan ha med sig. Kolla bara på den här från Saint Laurent. Dessutom verkar de hålla formen mycket bättre än större väskor. Men satan så dyrt det är. Tänkte tipsa om något betydligt billigare, den här söta röda saken från H&M. Tyvärr känns vissa väskor lite som engångsplagg, iallafall att man tröttnar efter bara några gånger eller att den blir sliten. Men hur som helst, jag älskar formen och handtaget, det finns ett axelband så det går att använda den över axeln också. Visst piffade den upp den här simpla looken till något lite roligare? Nu måste jag skynda mig ut, solen skiner ju! Ha det fint så hörs vi ganska snart! :)

// Hello, hope everything is well! I have had a hectic but super fun week. Will tell you more later! Now to something I will never get enough of: BAGS. One day I will have a nice little collection of Céline, Chanel and Saint Laurent. Ideally, small ones, think it's fun because it's something you always can bring with you. Just look at this one from Saint Laurent. Moreover, they seem to keep the shape much better than the bigger bags. But damn how expensive it is. Well, this little sweet red thing from H&M is practically free in comparison. But somehow it feels like it's "done" after just a few times wearing it. Anyways, I love the shape and the handle, there is a shoulder strap so you can use it over your shoulder too. Didn't it make this pretty simple look into something a little more fun? Now I have to hurry out, the sun is shining!! Have a great day and I will speak to you very soon! :)
 
 
Bag H&M / Top FILIPPA K / Shorts ONE TEASPOON / Sunglasses CÉLINE 
CameraLens16-35mm 2.8
 
 
 
Fashion blog
2 kommentarer

PHOTOGRAPHY TIPS

 

Lido, Italy, MAY 12, 18:25

 

Vi tog så många bilder på den här outfiten så jag vill bara dela med mig av dem här också! :) Ser ni det slottsliknande huset bakom? Ahh, det fanns så fina hus där! Lite annat mot vanliga svenska villorna. Hur som, jag tänkte dela med mig av ett fototips! Ljus är ju A och O, alla har såklart olika smak vad gäller ljus och kollar man på fotografers bildstilar kan man ofta se att det är ett visst typ av ljus som är genomgående i fotografens bilder. Det kan dock ta ett tag att hitta sin fotostil, jag tror inte riktigt jag hittat min än för jag tycker fortfarande om att experimentera. Jag vill inte heller fastna i något fotomönster, det är ju roligt att utmana sig själv ibland med nya tekniker! Något jag iallafall inte kan komma ifrån att gilla är kort skärpedjup. En rolig sak är att Peter nu kommit in i hur ljuset ”hänger ihop” och hur det funkar. Så när vi fotar numera kan jag låta honom bestämma allt :) Han är så duktig!

Det finns två tillfällen om dagen det kan bli riktigt snyggt att fotografera i direkt solljus. Kanske har ni hört det flera gånger, eller läst här tidigare, att det nästan är förbjudet att fotografera i direkt solljus mitt på dagen. Det är ju dessutom riktigt jobbigt för ögonen. Men tidig morgon (snarare sen natt nuförtiden i Sverige) och kväll, alltså vid soluppgång och solnedgång kan det bli riktigt fint. Som ni ser på bilderna ovan är skuggan vid näsa, kindben och käkben väldigt korta vilket är mycket mer smickrande än om skuggorna vore kraftiga och långa. När solen står så lågt är den mycket svagare vilket gör att man också får fram färg och lyster i ansiktet bättre. Skulle man fotat mitt på dagen skulle de flesta se bleka och platta ut i direkt ljus.

För nybörjare kan det vara värt att prova både kvällsljus och morgonljus om ni inte gjort det. Man klarar sig ofta bra med endast kamera då, så lämna reflexskärm, blixt och annat hemma och börja testa hur olika ljus fungerar på olika sätt.

I motljus kan det vara rätt svårt att fotografera svarta och randiga kläder, speciellt med lågt bländartal. Det blir svårt att få balans mellan det mörkaste och ljusaste. Gällande randiga kläder kan det lätt uppstå så kallad fringing, detuppstår vid skarpa kontraster (vissa kameror/objektiv kan hantera det bättre). Så där kommer ljuset vid solnedgång eller soluppgång till bra användning. Blir det fringing trots allt på ett svartvitt plagg så kan det lättare redigeras bort i sånt ljus som ovan, det viktigaste tycker jag är att det inte blir en lila kant runtom hela plagget. Eventuell textur och detaljer i svarta tyger kommer också fram mycket bättre än det gör i motljus eller skugga. Nu har jag inte mycket svart inför sommaren men jag kan visa någon gång :)

1-1,5 timmar innan solen (enligt prognos) går ner bör man gå ut för att fota, så i Sverige efter 20.30 (gärna lite marginal för att testa). Eller efter 03.30 på morgonen. Se samma outfit tagen i motljus här, klockan var 18:25 och solen gick då ner vid 20.00. En annan outfit tagen i direkt solnedgångsljus är den här, där är bilderna tagna runt 19.20 - så en timme senare = ännu mjukare och finare skuggor :) då doldes solen rätt mycket av tjocka gråa moln, men ändå blev det fint ljus. Och så har vi den här outfiten tagen runt 18.30-19.15 i Stockholm i slutet av maj.

 

Lycka till med fotandet!

 
 
 
 
 

// We took so many pictures of this outfit so I just want to share with you these ones too! :) Do you see the castle-like house behind? Ahh, there were such nice houses there! The regular Swedish villas are nothing compared to the beautiful Italian ones. However, I was going to share a photo tip! We all know by now that the light is crucial when it comes to photography, right? And all of us obviously have different tastes in terms of light. If you check at a photographers' pictures you can often see that there is a certain type of light or edit that is consistently in all the images. However, it may take a while to find your own photo style, I do not really think I've found mine yet because I still like to experiment. I do not want to get caught in any certain pattern either, I think it's fun to challenge myself sometimes with new techniques! However, something I can’t get enough of is a short depth of field. A great thing is that Peter now has come to understand how it’s "linked" and how it works. So now when we're shooting I can let him decide it all :) He’s so talented!
 
There are two times a day when it can be really neat to shoot in direct sunlight. Perhaps you have heard it several times, or read here before, it's almost forbidden to shoot in direct sunlight at midday. It is additionally really hard on the eyes. But early in the morning (more like late nights nowadays in Sweden) and late in the evening, in other words sunrise and sunset, can be really nice. As you can see in the pictures the shadows at the nose, cheekbones and jawbones are very short which is much more flattering than if the shadows were sharp and long. When the sun is so low it is much weaker which means that you also get up the color and luster of the face better. Plus it's easy to look directly towards the sun. If one instead would have photographed at midday, most people would look pale and flat in direct light.
 
For beginners, it may be worth trying both dusk and morning light if you haven't already. That time you manage just fine with only the camera, so leave reflective screen, flash, and other equipment at home and start testing how different lighting functions in different ways.
 
In backlight it can be quite difficult to photograph black and striped clothes, especially with small aperture value. It will be difficult to get balance between the darkest and brightest. With striped clothes, so-called fringing (a line of green or purple) can easily appear. It occurs at sharp contrasts (some cameras/lenses can handle it better). So the light at sunset or sunrise can come to good use when wearing that types of clothes. If there occurs fringing after all on a black and white garment, it can be edited away easily if it’s a light like above. Any texture and details in black fabrics will also be highlighted much better than it will in backlight or shade. Now I don't have much black for the summer but I can show you sometime :).
 
So when should you go out to shoot? 1-1,5 hours before the sun goes down (according to forecast), so in Sweden after 20:30 (little margin for testing), or after 03:30. See the same outfit taken against with backlight here, the time we shot these pictures above was 18:25 and the sun went down at 20:00. Another outfit taken directly sunset light is this one, the pictures were taken around 19:20 - so an hour later = even softer and finer shadows :). The sun was quite concealed by a lot of thick gray clouds, but still it was nice light. And we also have this example, taken in Stockholm in the end of May, around 18.30-19.15. 

 

Good luck photographing!

 
Camera: Canon eos 5d mk II Lens: Canon 50mm 1.4
Flower Set from H&M
 
Fashion blog Photography
19 kommentarer

Happy Midsummer!

 
 
Ville bara kika in här en snabbis för att önska er en fin midsommar! Vad hittar ni på idag? Jag har precis fått i mig en väldigt sen lunch, dukat upp en massa gott, efterrätterna är klara och nu tänkte jag blanda lite goda drinkar till oss. Sen blir det lek och spel och vad man nu kan hitta på inomhus! :) Ha en fantastisk dag, kram på er!


// I just wanted to peek in here really quick to wish you a happy Midsummer! What are you guys doing today? I've just eaten a very late lunch, laid out a lot of good, the desserts are done and now I'll mix some tasty drinks for us. Then it's time for games and whatever you can find to do inside! :) Have a great day, hugs!
 

Dress GINA TRICOT / Flower band GLITTER / Bag ÅHLÉNS
2 kommentarer